Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật gắn với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ sáu, 27/5/2022 ]

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật theo tinh thần Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho 140 cán bộ, hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn huyện.

tuyen truyen bau cu khanh vinh.png (1.21 MB)

Đồng chí Phạm Văn Hoà, báo cáo viên tại cụm cánh Bắc, huyện Khánh Vĩnh

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên cấp huyện truyền đạt những nội dung cơ bản 03 bộ luật: Luật Khiếu nại đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/ 2011, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 gồm 8 chương 70 điều, trọng tâm nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết khiếu nại; hướng dẫn các bước trình tự thủ tục, hình thức khiếu nại; thời hiệu được khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại. Luật Tố cáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6//2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 gồm 9 chương 67 điều, học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, các hình thức tố cáo; thời hạn giải quyết tố cáo…

Tiếp đó, báo cáo viên tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/9/2015 gồm 10 chương, 98 điều, tuyên truyền đến học viên về nguyên tắc, độ tuổi bầu cử và ứng cử, tiêu chuẩn của người ứng cử, những quy định về cơ cấu, thành phần và phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND, quy trình tổ chức công tác bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử, tổ bầu; việc vận động và hình thức vận động bầu cử; nguyên tắc bỏ phiếu; xử lý vi phạm làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; các quy định về vận động bầu cử….Đồng thời, thông tin tình hình chuẩn bị cuộc bầu cử trên địa bàn huyện, tất cả hướng đến ngày hội của toàn dân đi tham gia bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên phạm vi cả nước.

Qua buổi tập huấn, giúp cho hội viên nông dân nắm bắt cơ bản về các quy định của các bộ Luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm tính thực thi của pháp luật, trật tự kỷ cương xã hội; nắm bắt quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất trong cán bộ, hội viên, nông dân về nhận thức và hành động để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Lê Mai