Ngày 28/2/2019, Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng (khóa X) phân bổ chỉ tiêu thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa 16 cơ sở Hội Nông dân các phường, xã đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019.

Ngày 26-02 Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cho các đồng chí là Chi Hội trưởng của 19 cơ sở Hội trên địa bàn huyện.

Nhằm phổ biến các nội dung quan trọng của Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 18/01/2019, Hội Nông dân huyện Diên Khánh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Đại hội. Dự Hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở và đại diện các tổ Hội nghề nghiệp của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày 17/1/2019, Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố; Ban Chấp hành Hội Nông dân các  xã, phường; đại diện các Hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất và các Tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ngày 16/01/2019, Hội Nông dân huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, cán bộ,  công chức cơ quan huyện Hội; ủy viên Ban Chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở;đại diện các Tổ hợp tác, Hợp tác xã và Tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HNDT, ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 15-KH/HNDH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018-2023; ngày 16/01/2019, Hội Nông dân huyện  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cho 139 cán bộ, hội viên nông dân của 14 cơ sở Hội trên địa bàn huyện.

Sáng 17/01/2019, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NDVN lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho trên 80 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố (khóa IX); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân 15 cơ sở và đại diện các Tổ hợp tác, HTX, Tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
Sáng ngày 15/01/2019, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã; Ủy viên Ban Chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch và chi Hội trưởng Hội Nông dân cơ sở xã, phường.

Ngày 15/01/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Nha Trang, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ bế giảng và trao Chứng chỉ tốt nghiệp cho 55 học viên lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa VI (thời gian 3 tháng), đối tượng là cán bộ chi, tổ Hội ở cơ sở.

Ngày 11/01, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Mạnh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh, UVBCH Hội Nông dân tỉnh cùng lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.