Ngày 31/5, Hội Nông dân huyện Vạn Ninh đã tổ chức Đại Hội Nông dân huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Sáng 31-5, Hội Nông dân (HND) huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có 144 đại biểu, đại diện cho gần 20.000 cán bộ, hội viên trong toàn huyện.
Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, ông Cao Minh Xuân tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trong 2 ngày (24 – 25/4/2023), Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Đại biểu Quốc hội, UVBCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Cao Minh Thắng - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 7 huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội Nông dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo cấp ủy Đảng của 27 xã, phường và 181 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 33.700 hội viên nông dân trong toàn thị xã.
Trong 2 ngày 06 – 07/4/2023, Hội Nông dân huyện Diên Khánh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố còn lại.
Ngày 09/3/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Diên Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện Diên Khánh tổ chức đại hội cấp cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trên cơ sở đó Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy ban hành Thông tri về đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới đại hội Hội Nông dân cấp huyện.
Vừa qua, Hội Nông dân phường Phước Long đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố Nha Trang chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Vân - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; đồng chí Lê Hàng Nhật Tuấn – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; lãnh đạo Hội Nông dân 15 xã, phường và 60 đại biểu chính thức đại diện cho 387 hội viên nông dân trên địa bàn phường.

Vừa qua, Hội Nông dân xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Khánh Sơn chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Cao Minh Khánh - Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Mấu Xuân Hạnh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Sơn Trung; lãnh đạo Hội Nông dân 08 xã, thị trấn và 60 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Ngày 15/02/2023, Hội Nông dân xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh chọn tổ chức Đại hội điểm cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự Đại hội có Thường trực Hội Nông dân huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Khánh Nam; lãnh đạo Hội Nông dân 13 xã, thị trấn và 50 đại biểu chính thức đại diện cho 475 hội viên nông dân trên địa bàn xã Khánh Nam.