Thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Hội Nông dân

| |
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, sản xuất nông lâm thủy sản duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm; công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề ngày càng phát triển. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ở hầu hết các vùng miền được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững. Tuy nhiên, quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trong đó tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn.

Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” (gọi tắt là QĐ 81). Qua 5 năm triển khai thực hiện, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành cùng cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đạt được kết quả nổi bật, nâng cao vị trí vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề; tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ, tổ chức “Ngày pháp luật”; các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, các cuộc thi hòa giải viên giỏi; phát hành bản tin, cấp phát các tài liệu, tờ rơi, bản tin...
 
IMG-2276.jpg (466 KB)
Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, giai đoạn 2015-2020
 

Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp biên soạn, phát hành trên 3.000 tài liệu phổ biến pháp luật về các nội dung tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, các quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường, phòng chống tham nhũng. Hội cũng đã đưa nhiều tin, bài về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kinh nghiệm công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, cập nhật các nội dung mới, cách làm hay, giới thiệu, biểu dương các điển hình trong công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Hội, bản tin Nông dân Khánh Hòa. Hội Nông dân các cấp đã tổ chức được 120 hội thi tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi, hòa giải viên giỏi, hội nghị tọa đàm như: Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu pháp luật hàng năm; Hội Nông dân thành phố Nha Trang phối hợp với Thanh tra tổ chức “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo nông dân”, tổ chức cuộc thi tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2020 trong hội viên nông dân thành phố, có 575 bài tham gia dự thi; Hội Nông dân huyện Diên Khánh mở các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho các báo cáo viên, hòa giải viên các cấp, trong đó chủ yếu là cơ sở. 100% cơ sở Hội đều xây dựng tủ sách pháp luật với tổng số trên 8.400 đầu sách, trên 10.200 tờ gấp các loại chủ yếu về chăn nuôi, trồng trọt, KHKT và một số loại sách pháp luật được biên soạn dưới dạng hỏi đáp. Qua 5 năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức trên 2.500 buổi tuyên truyền với trên 117.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự; tổ chức tập huấn về kiến thức pháp luật cho nông dân gồm 436 lớp với 19.674 lượt người; phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân giải quyết bức xúc, mâu thuẫn trong tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai, thu hồi, bồi thường về đất; phối hợp tổ chức 1.313 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 16.896 lượt người.

Cơ sở Hội toàn tỉnh đã thành lập 113 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 3.028 thành viên. Đây là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa văn nghệ…; thông qua Câu lạc bộ, cán bộ Hội đã tích cực vận động nông dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Các cấp Hội đã xây dựng được 575 tổ hòa giải, số hòa giải viên là cán bộ Hội có 2.190 người, tổng số tuyên truyền viên pháp luật có 1.329 người. Trong 5 năm đã phối hợp hòa giải 5.482 vụ, trong đó hòa giải thành 4.123 vụ. Qua công tác hòa giải, đã chuyển tải pháp luật, nắm được tâm tư nguyện vọng của của nông dân, giải thích có tình có lý giữa mỗi bên để hòa giải ngay tại cơ sở, giảm bớt khiếu kiện lên cấp trên.

Thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Hội Nông dân các xã, phường đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với Ủy ban nhân dân xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở về tăng cường tham gia giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó đã tạo điều kiện cho tổ chức Hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyền dân chủ trong hội viên nông dân được phát huy, nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể nói, thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần làm cho vị thế của Hội ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo nông dân vào Hội. Lòng tin của cán bộ, hội viên nông dân đối với Đảng, Nhà nước và các cấp Hội ngày càng được củng cố; hội viên nông dân tiếp cận với những quy định của pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, nhất là những năm gần đây đất nước đang tiến trình xây dựng công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của nông dân cần phải nâng cao hiểu biết về mọi mặt để theo kịp sự phát triển của đất nước, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trị tại địa phương.

                                                                                                Ngọc Phương