Nông dân Khánh Vĩnh triển khai công tác Hội trong những tháng đầu năm 2022

| |
Ngay từ đầu năm, các cấp Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó đã làm thay đổi được cơ bản đời sống của hội viên nông dân, giúp hội viên tiếp cận được với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả lao động để từng bước cải thiện rõ nét đời sống.
Để giúp sức cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội đã thành lập 14 mô hình tư vấn và hỗ trợ nông dân thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản, tiếp tục duy trì các tổ đang hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là Tổ sản xuất bưởi da xanh theo chuẩn VietGAP. Tiếp tục vận động khuyến khích nhân rộng hộ nông dân tham gia đăng ký và thực hiện chương trình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với bưởi da xanh. Giải ngân 350 triệu đồng nguồn vốn Ngân sách huyện bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022 cho dự án Trồng keo Hội Nông dân xã Khánh Thành.
 
3.jpg (449 KB)
Tham quan mô hình phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái của nông dân Nguyễn Thị Diễm Oanh

Ngoài ra, từ đầu năm Hội cũng đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch mở 02 lớp dạy nghề kỹ thuật chăm sóc gia súc, gia cầm tại 02 xã Khánh Nam và Khánh Bình với hơn 60 nông dân tham gia. Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện hướng dẫn cơ sở thành lập 01 Hợp tác xã Nông nghiệp chuyên sản xuất và tiêu thụ nông sản với 10 sáng lập viên tham gia. Hướng dẫn thành lập 02 Tổ hợp tác Trồng cây ăn quả tại xã Khánh Phú và Khánh Trung. Năm 2022 có 2.500 hộ nông dân các chi, tổ Hội đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; các cấp Hội đã giúp 14 hộ gia đình hội viên nghèo vượt qua khó khăn và vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức mượn vốn không tính lãi, hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, con giống ở các địa phương; hướng dẫn hỗ trợ, quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái của chị Nguyễn Thị Diễm Oanh, hội viên nông dân xã Sông Cầu; tuyên truyền, vận động nông dân trồng 5.000 cây xanh các loại...

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, coi việc xây dựng cơ sở Hội là nền tảng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Với quyết tâm củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Hội. Nhiều cán bộ Hội cơ sở vừa giỏi làm kinh tế, giỏi trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội và phong trào nông dân, vừa tham gia giúp đỡ hộ nghèo vượt khó đã có sức lôi cuốn, thu hút mạnh mẽ hội viên, nông dân làm theo; tạo được uy tín, niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và hội viên nông dân cơ sở. Hội Nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa phát triển sản xuất vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19 tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; đồng thời thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác Hội và phong trào nông dân kết hợp với kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội; quan tâm công tác phát triển hội viên tại các chi, tổ Hội, hội viên là chủ doanh nghiệp, trang trại gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội.

Khởi đầu thuận lợi, tạo đà đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội mà nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp trong huyện đề ra; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội cấp trên, trọng tâm là Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, là kim chỉ nam để các cấp Hội trong huyện hoạt động, góp phần tích cực vào củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống của bà con nông dân.

                                                                                              Đặng Thị Thanh Sương