Khai mạc Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Chiều ngày 07/9/2023, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, Hội Nông dân tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 IMG_9478.jpg (662 KB)
Đ/c Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đến dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - UVBTV, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo - Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Đỗ Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Chu Văn Loan, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Gia Văn, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và 218 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trên 128.700 cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn tỉnh về tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung sau: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội, nội quy, quy chế Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và quán triệt một số nội dung cho ngày làm việc thứ hai.

IMG_9529.jpg (469 KB)

Đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội

Đại hội sẽ làm việc trong 02 ngày (07 - 08/9/2023), với chủ đề Đại hội là “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước và tăng cường đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thực hiện tốt các nội dung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam.

 IMG_9504.jpg (522 KB)
218 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trên 128.700 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh về tham dự Đại hội
  
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh… thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đưa kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển.
 
Uyên Nguyễn