Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 4 tháng đầu năm 2022

| |
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của chính quyền, các cấp Hội, nông dân đã đón Tết cổ truyền thích ứng, an toàn, tiết kiệm. Sau Tết chủ động đưa các hoạt động trở lại bình thường, các ngành bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất trở lại, các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ cho nông dân, nhiều chính sách của tỉnh hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, góp phần giúp cho nông dân khôi phục và phát triển kinh tế, nông dân an tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước phát triển sản xuất, đời sống dần ổn định trong trạng thái bình thường mới.

4 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào nông dân, đạt kết quả:

Các cấp Hội đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII; học tập, triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; các nghị quyết, chỉ thị của Hội đến hội viên, nông dân; tuyên truyền và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội; tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; duy trì hoạt động có hiệu quả các Tổ công tác nắm thông tin, dư luận xã hội; vận động nông dân đón Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022 của dân tộc đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, giảm tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... Kết quả đã tổ chức được trên 600 buổi tuyên truyền cho trên 30.000 lượt người tham dự. 

Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và mừng xuân Nhâm Dần 2022 có ý nghĩa, thiết thực như: Năm thứ hai hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp đầu xuân Nhâm Dần; xây dựng các công trình mang tên Hội, Công trình “Đường hoa nông dân”; “Ánh sáng nông dân”; “Nhà đoàn kết nông dân”; Công trình “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”… Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 khó khăn, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nguyện như: Tặng quà hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng giống cây con và vật nuôi. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, lá lành đùm lá rách, truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân thích ứng với tình hình mới, tạo tinh thần lạc quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thi đua lao động, sản xuất kinh doanh.
IMG-7340.jpg (614 KB)
Đ/c Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đ/c Nguyễn Thái Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vạn Ninh trồng cây tại Lễ phát động của Hội Nông dân huyện Vạn Ninh
 
 

Hội Nông dân các cấp tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường bầu bổ sung 01 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành, UVBTV, chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chủ chốt Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; các cấp Hội phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH tỉnh trên 1.197,395 tỷ đồng với 39.933 hộ ở 927 tổ tiết kiệm và vay vốn; tổng dư nợ tại Ngân hàng NNo&PTNT đạt trên 425,852 tỷ đồng cho 5.079 hộ vay.

Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025; hai bên sẽ tập trung phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp nông thôn; tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, huấn luyện nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới. Theo đó, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố phối hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện, thị, thành phố triển khai ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025.

Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch triển khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025” năm 2022. Lễ ký kết bao gồm các nội dung như: Phối hợp rà soát, đưa thông tin sản phẩm và thông tin hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; phối hợp kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên; phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng; triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi, tổ Hội nghề nghiệp, Câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Các cấp Hội tăng cường phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng và thăm hỏi, tặng quà cho con em nông dân đã trúng tuyển NVQS lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu giao quân; tuyên truyền biển, đảo và tri ân công lao to lớn, sự hi sinh anh dũng của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma - quần đảo Trường Sa. Tuyên truyền về tình hình Nga – Ukraine, chia sẻ thông tin đề cao hòa bình, tinh thần đoàn kết, nhân đạo, nhân văn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022: Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; phòng chống dịch Covid-19, đề phòng nắng hạn ảnh hưởng sản xuất…; xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh Khánh Hòa lần thứ V” năm 2022; tổ chức Hội nghị “Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân” năm 2022; tổ chức “Phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa năm 2022”; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị và chương trình phối hợp với các sở, ngành liên quan và ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo; các hoạt động 14/10; tổ chức kiểm tra toàn diện công tác Hội, phong trào nông dân và chỉ đạo các cấp Hội tổng kết, bình xét thi đua năm 2022.

Võ Thị Duyên