Hội Nông dân xã Vạn Phú ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Tổ máy cày làm đất”

| |
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Chiều ngày 30/8/2023, Hội Nông dân xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Tổ máy cày làm đất”. Tham dự buổi ra mắt có đồng chí Nguyễn Văn Tính - Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và các thành viên tham gia Tổ Hội.
IMG_20230830_145341.jpg (366 KB)
Ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Tổ máy cày làm đất” xã Vạn Phú
 
Tại buổi Lễ, Hội Nông dân xã đã thông qua các Kế hoạch, Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ của Tổ Hội nghề nghiệp “Tổ máy cày làm đất”. Theo đó, Tổ Hội “Tổ máy cày làm đất” được thành lập với 06 thành viên tham gia, ông Trần Hậu Bình được bầu làm Tổ trưởng. Tổ Hội hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm về tài chính, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi. Từ đó góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tính - Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao việc thành lập Tổ Hội nghề nghiệp “Tổ máy cày làm đất”, đồng thời đề nghị Tổ Hội mới thành lập cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, tự cùng để xây dựng Tổ Hội ngày càng phát triển, là điểm tựa để các hội viên được trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản xuất. Hội Nông dân xã tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ máy cày làm đất” ở các thôn còn lại trên địa bàn toàn xã làm tiền đề để thành lập Chi Hội nghề nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, vươn lên trở thành hộ khá giàu, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội, bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.
 
Phạm Hưng