Hội Nông dân xã Ninh Tây ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Đan gùi truyền thống”

| |
Vừa qua, Hội Nông dân xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Đan gùi truyền thống”. Tham dự buổi ra mắt có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã; đồng chí Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã và các thành viên tham gia Tổ Hội nghề nghiệp.
14.jpg (455 KB)
Đ/c Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã thông qua Quyết định thành lập THNN “Đan gùi truyền thống”
 
Tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã đã thông qua Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ Hội nghề nghiệp; các thành viên trong Tổ cũng đã thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Tổ. Tổ Hội gồm 07 thành viên là hội viên nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số Êđê và Raglai.
 
Với đồng bào dân tộc thiểu số, gùi là một vật dụng quen thuộc gắn bó mật thiết trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày. Gìn giữ những chiếc gùi truyền thống không chỉ đơn thuần là gìn giữ vật dụng phục vụ sản xuất, sinh hoạt mà còn giữ “hồn” của văn hóa cộng đồng các dân tộc. Thông qua Tổ Hội nghề nghiệp “Đan gùi truyền thống” nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc giới thiệu, phát huy giá trị của nghề đan gùi truyền thống, giúp giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân.
 
15.jpg (575 KB)
Ra mắt THNN “Đan gùi truyền thống”
 
Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giữ gìn và phát huy những sản phẩm truyền thống của người Êđê và Raglai nhằm bảo tồn không để ngành nghề bị mai một; tiếp tục sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng, sáng tạo nhiều mẫu mới hướng đến nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng; xây dựng thêm các mô hình mới, góp phần nâng cao khả năng định hướng, hỗ trợ của tổ chức Hội đối với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương, duy trì và phát huy giá trị Tổ Hội nghề nghiệp “Đan gùi truyền thống” của bà con nông dân trải qua bao thế hệ gìn giữ, phát triển, hơn nữa sản phẩm làm ra được sử dụng phổ biến hàng ngày và để quảng bá sản phẩm địa phương cho du khách du lịch tham quan, tăng thu nhập cho hộ gia đình hội viên nông dân.
 
Hội Nông dân xã Ninh Tây