Hội Nông dân xã Ninh An ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi gà thả vườn”

| |
Vừa qua, Hội Nông dân xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Lễ ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi gà thả vườn” tại Chi Hội Nông dân thôn Gia Mỹ. Tham dự Lễ ra mắt có lãnh đạo Hội Nông dân xã; lãnh đạo các ban ngành xã, thôn và các tổ viên.
7.png (1.85 MB)
Quang cảnh buổi Lễ ra mắt
 
Tại buổi Lễ ra mắt, lãnh đạo Hội Nông dân xã đã thông qua Kế hoạch xây dựng Tổ Hội nghề nghiệp, Quyết định thành lập Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi gà thả vườn” với 10 thành viên, Quy chế hoạt động và thảo luận phương án trong chăn nuôi, chăm sóc gà... Mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tổ Hội là hợp tác, tương trợ nhằm giúp đỡ các thành viên cùng tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương và nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng phát triển mới, trong việc hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi như: Bán gà con giống, gà thịt, bán trứng gà, tiêm vắcxin phòng, chống bệnh… Tổ Hội được thành lập và đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho các thành viên cùng giúp đỡ nhau, tạo sức lan tỏa, đảm bảo tính hiệu quả của mô hình. Hội Nông dân xã sẽ hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiếp cận mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển quy mô, mở rộng hoặc chuyển đổi mô hình ngành nghề theo hướng ngày một phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập; đồng thời mời cán bộ Thú y xã truyền thông hướng dẫn về kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi.
 
8.png (1.78 MB)
Ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Chăn nuôi gà thả vườn”
 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, đồng chí Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện cho Tổ Hội nghề được tiếp cận khoa học kỹ thuật và được vay vốn từ các nguồn Quỹ tín dụng, Quỹ Hỗ trợ nông dân để mở rộng quy mô chăn nuôi. Qua đó nhằm góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hóa lớn, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
 
Hội Nông dân xã Ninh An