Hội Nông dân xã Diên Thọ ra mắt Chi Hội nghề nghiệp Lúa giống và Tổ Hội nghề nghiệp Làm đất thôn Phước Lương

| |
Vừa qua, Hội Nông dân xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh tổ chức Lễ ra mắt Chi Hội nghề nghiệp Lúa giống và Tổ Hội nghề nghiệp Làm đất thôn Phước Lương.
Tại Hội nghị, Hội Nông dân xã đã thông qua các Quyết định về thành lập Chi Hội nghề nghiệp Lúa giống gồm 15 thành viên, chỉ định Ban Chấp hành Chi Hội nghề nghiệp gồm 03 thành viên; ông Võ Đức Lý làm Chi Hội trưởng và ông Nguyễn Văn Thuận làm Chi Hội phó.
 
5.png (2.18 MB)
Ra mắt Chi Hội nghề nghiệp Lúa giống thôn Phước Lương
 
Tổ Hội nghề nghiệp Làm đất có 05 thành viên, chỉ định Tổ trưởng là ông Nguyễn Duy Quang và Tổ phó là ông Huỳnh Bông; đồng thời, tại Hội nghị, Chi Hội nghề nghiệp Lúa giống và Tổ Hội Nghề nghiệp thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Chi, Tổ Hội nghề nghiệp và kế hoạch sản xuất trong thời gian đến của Chi, Tổ Hội nghề nghiệp. Qua đó, tập thể đã thống nhất với dự thảo Quy chế, kế hoạch hoạt động của Chi, Tổ Hội và phương hướng công tác Hội. Theo quy chế, mỗi tổ viên đóng góp 200.000 đồng để xây dựng Quỹ hoạt động.
 
6.png (2.17 MB)
Ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp Làm đất  thôn Phước Lương
 

Thông qua Chi Hội nghề nghiệp Lúa giống và Tổ Hội nghề nghiệp Làm đất,  nhằm liên kết vùng sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất theo chuổi giá trị, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, tinh thần, vật chất cho hội viên nông dân; phát huy thế mạnh về kinh tế tập thể ngày càng bền vững, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị bền vững cho sản xuất nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập hợp người dân sản xuất cùng một loại giống lúa theo hướng cao sản có giá trị kinh tế cao.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục nhân rộng Chi Hội nghề nghiệp và Tổ Hội nghề nghiệp ở các chi Hội, tạo điều kiện cho các thành viên được tiếp cận nguồn vốn “Quỹ Hỗ trợ nông dân” để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.
 
Nguyễn Anh Tuấn
 
 
 
 
 
 
Tin tức khác