Hội Nông dân xã Diên Phú tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023

| |
Ngày 04/6/2021, Hội Nông dân xã Diên Phú, huyện Diên Khánh tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018 – 2013 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Hội Nghị có đồng chí Nguyễn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối vận xã.
1.jpg (157 KB)
Đ/c Nguyễn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và bàn đưa ra các giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Diên Phú nhiệm kỳ 2018 - 2023; đánh giá những mặt làm được cần phát huy và cần khắc phục những tồn tại; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Qua đó đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đạt thực hiện được so với nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời xác định các giải pháp, phấn đấu thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Đinh Quang Tiến
Tin tức khác