Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm 2021

| |
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân của các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 9 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống Hội được thực hiện có nề nếp, thực sự đi vào chiều sâu và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đáp ứng được yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tuyên truyền thông qua công nghệ thông tin, mạng xã hội, đặc biệt bằng hình thức trực tuyến, các chương trình, đề án liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, có sự kết hợp giữa PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tuyên truyền vận động khác. Qua đó, bước đầu hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và từ đó nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Kết quả, 9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức trên 90 buổi tuyên truyền, trả lời, giải đáp, trợ giúp pháp lý… cho trên 2.400 lượt hội viên tham gia.
 
IMG-6374.jpg (401 KB)
Đ/c Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho CLB "Nông dân với pháp luật" phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa
 
Ngoài công tác tuyên truyền thường xuyên theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 81 chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng mới Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên, tổ hòa giải tại các chi Hội, bổ sung các đầu sách cho tủ sách pháp luật. Tỉnh Hội đã trực tiếp hướng dẫn, thành lập và ra mắt 01 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa; đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 116 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp mở 01 lớp tuyên truyền về kiến thức pháp luật cho 60 cán bộ, hội viên nông dân và thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Ninh Đa, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho  hội viên, nông dân cùng địa phương hòa giải các vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân, góp phần giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.
 
74317.jpg (626 KB)

Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Ninh Đa

Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp lấy công tác hòa giải tại cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm nên nhiều vụ việc được giải quyết có tình, có lý; chú trọng xây dựng điểm chỉ đạo, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, có liên quan đến giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Phát huy thế mạnh của tổ chức Hội, luôn vừa gần gũi sâu sát, có uy tín với nông dân, kịp thời phát hiện mâu thuẫn mới phát sinh, tâm lý của từng hội viên nông dân để có hình thức hòa giải phù hợp. Đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục với nhiều hình thức linh hoạt như: Dựa trên tình làng nghĩa xóm, anh em, thân tộc; qua đối thoại trực tiếp; qua sinh hoạt chi, tổ Hội; qua người có uy tín với đối tượng và phối hợp với chính quyền, các đoàn thể. Nhờ vậy, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở đã không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hòa giải thành chiếm tỷ lệ cao. Song song với đó, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì các tổ công tác của Hội để nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, nông dân; trao đổi trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở được kịp thời. Khi có vấn đề phát sinh, nổi cộm xảy ra trong nông dân, các tổ công tác kịp thời nắm dư luận, tổng hợp phản ánh lên Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp nhằm tuyên truyền, định hướng, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn; giám sát việc thực hiện tiếp dân, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền, đặc biệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covi-19, đảm bảo hội viên, nông dân được hỗ trợ gói an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo đài gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kịp thời có kiến, nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, đưa pháp luật đến cán bộ, hội viên nông dân ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trị tại địa phương.

Ngọc Phương