Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020”

| |

Ngày 28/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020” (gọi tắt là QĐ 2045). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội; lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội và các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

IMG-2483.jpg (609 KB)
Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án. 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trường Cán bộ Hội, Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân khóa III cho 48 học viên, đến nay đã mở được 03 lớp với 202 học viên; mở 05 lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội cho 262 cán bộ chi, tổ Hội, nâng tổng số lớp đã mở đến nay là 08 lớp với 468 học viên; tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 533 lượt cán bộ cấp huyện và cơ sở; các huyện, thị, thành Hội mở 40 lớp bồi dưỡng cho 6.580 lượt cán bộ cơ sở Hội; cử 73 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện, cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng giảng viên kiêm chức do Trường Cán bộ Hội triệu tập… Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Hội đã trưởng thành về mọi mặt, trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp công tác, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện đã từng bước được nâng lên đáng kể, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở Hội, cán bộ vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu thực tiễn; tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, giải quyết vấn đề từ cơ sở, từ những bức xúc của hội viên nông dân; xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; quan tâm tới công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2045/QĐ-TTg, giai đoạn 2016-2020.
 
IMG-2429.jpg (459 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2045

IMG-2434.jpg (438 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2045

 

 

                              Uyên Nguyễn