Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

| |
Sáng 14/10/2021, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tư – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND&GDNN và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh.
DSC03621.jpg (527 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư -  Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt Chuyên đề

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tư -  Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng đã báo cáo sự hình thành và những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, bối cảnh thời đại và các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tỉnh Hội nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị mình trong sạch, vững mạnh…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tư chỉ đạo, định hướng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan có bài viết thu hoạch; xây dựng chương trình thực hiện chuyên đề toàn khóa thành nội dung sinh hoạt thường kỳ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Hàng năm, cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và xây dựng Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh.

Uyên Nguyễn