Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội cơ sở và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

| |
Từ ngày 09/11 - 16/11/2021, Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, với 250 học viên là cán bộ Hội cơ sở, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở. Các đại biểu dự Hội nghị đều thực hiện nghiêm túc “thông điệp 5K” của Bộ Y tế để phòng, chống dịch Covid-19.
z2956171465910_7d87371175d498e8a71156d037cfb243.jpg (259 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn tại thị xã Ninh Hòa

Qua tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt những thông tin, nội dung về nghiệp vụ tuyên truyền, tư vấn pháp luật, được trao đổi kinh nghiệm, thông tin pháp luật, các văn bản luật liên quan thiết thực đến Hội Nông dân như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý... nhằm nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương cho cán bộ Hội cơ sở, mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên và hội viên nông dân làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng và ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn.

Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, trong thời gian tới, mỗi cán bộ Hội Nông dân cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cần vận dụng các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng hội viên nông dân, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân góp phần thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

Khánh Thảo