Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

| |
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, từ ngày 18/10 – 26/10/2022, Hội Nông dân tỉnh thành lập 03 Đoàn kiểm tra gồm: Thường trực; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và hoạt động phối hợp với các Ngân hàng đối với 8 huyện, thị, thành Hội và 08 cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh.

IMG-0096.jpg (389 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Diên Khánh

Tại các buổi làm việc, các đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội về: Việc triển khai thực hiện văn bản, chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên; những văn bản đề xuất tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành năm 2022; việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng Hội và phong trào nông dân; sổ sách công tác Hội, tài chính Hội; kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân: Công tác tham mưu, đề xuất của Hội Nông dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc cấp bổ sung từ ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp theo tinh thần Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công tác vận động tăng trưởng nguồn vốn; việc xây dựng các mô hình sản xuất thông qua việc đầu tư vốn Quỹ HTND, thu hồi, sử dụng vốn; kiểm tra hoạt động phối hợp với các Ngân hàng: Tình hình hoạt động các nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH, vốn liên tịch với ngân hàng NN&PTNT, tình hình nợ quá hạn, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất; hoạt động của các tổ TK&VV, tổ vay vốn; tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng và một số nội dung có liên quan đến phong trào thi đua năm 2022.

IMG-0118.jpg (530 KB)

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hội Nông dân huyện Khánh Sơn

Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng chất lượng, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của từng huyện, thị, thành Hội, làm cơ sở để tổ chức đánh giá, bình xét thi đua năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và Hội cấp trên đối với hoạt động ở cơ sở Hội. Qua đó, kịp thời phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút kinh nghiệm để bổ sung cho công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội tốt hơn trong thời gian tới.

Uyên Nguyễn