Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

| |

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, từ ngày 20/10 – 03/11/2020, Hội Nông dân tỉnh thành lập 02 đoàn kiểm tra gồm: Thường trực; trưởng, phó các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 đối với 8 huyện, thị, thành Hội và 15 cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh.

IMG-1385.jpg (459 KB)
Quang cảnh buổi kiểm tra
 

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra các huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội về: Việc triển khai thực hiện văn bản, chương trình công tác trọng tâm của Hội cấp trên; những văn bản đề xuất tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành năm 2020; việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng Hội và phong trào nông dân; sổ sách công tác Hội, tài chính Hội và một số nội dung có liên quan đến phong trào thi đua năm 2020.

Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng chất lượng, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của từng huyện, thị, thành Hội, làm cơ sở để tổ chức đánh giá, bình xét thi đua năm 2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và Hội cấp trên đối với hoạt động ở cơ sở Hội. Qua đó, kịp thời phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội tốt hơn trong thời gian tới.

Uyên Nguyễn

Tin tức khác