Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên nông dân

| |
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) và Kế hoạch số 02-KH/HNDT ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam, theo đó mục tiêu cụ thể đến năm 2023: 100% Hội Nông dân cấp huyện, tỉnh và trên 50% cơ sở Hội thực hiện kết nối phần mềm quản lý hội viên. Ngày 26/4/2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên nông dân tại Trường Đại học Nha Trang cho 160 học viên là cán bộ Hội các cấp trong toàn tỉnh.

13.jpg (250 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu và thực hành tổng quan về hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và các công cụ, chức năng và thao tác trực tiếp trên hệ thống như: Đăng nhập hệ thống, cập nhật thông tin tổ chức Hội, cán bộ, hội viên… Trong quá trình thực hành, các học viên kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cập nhật dữ liệu hội viên.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị phương pháp, cách thức quản lý cán bộ, hội viên trên phần mềm máy tính đảm bảo việc báo cáo thống kê số liệu, quản lý hội viên chính xác và khoa học, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các cấp Hội tiếp tục nhập các dữ liệu liên quan đến thông tin dữ liệu cơ cấu tổ chức Hội, cán bộ Hội chuyên trách, hội viên nông dân…của cấp mình quản lý.

Khánh Thảo

 

Tin tức khác