Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024

| |
Sáng ngày 27/6/2024, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ninh Hòa; lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận và đoàn thể thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường.
Hình 2 quang cảnh.jpg (291 KB)
Quang cảnh Hội nghị
 

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả: Phát động phong trào Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển; bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổ chức tham quan học tập mô hình kinh tế trên địa bàn thị xã; xây dựng 14 công trình chào mừng mang tên Hội chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Hội cũng đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở nông thôn, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội đã tổ chức triển khai thực hiện và thu hút hơn 22.393 hộ nông dân tham gia đăng ký nông dân SXKD giỏi chiếm 66,78% so với tổng số hộ nông nghiệp; hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến do các cấp phát động; tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng 12 mô hình dân vận khéo “Kết nối yêu thương - vì nông dân nghèo” năm 2024; 11 mô hình an ninh trật tự phòng, chống tội phạm; 13 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn; xây dựng các mô hình điểm công tác Hội và phong trào nông dân của thị xã năm 2024; chuẩn bị các gian hàng cho Phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2024 do tỉnh Hội tổ chức;  tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo như hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, các dịch vụ mua vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, …bằng hình thức trả chậm để phát triển sản xuất; hỗ trợ hơn 8.880 hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay như: Ngân hàng CSXH với dư nợ 222.218 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với dư nợ 105.890 triệu đồng và Quỹ Hỗ trợ nông dân với dư nợ 20.725,6 triệu đồng, nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, con em những gia đình khó khăn có cơ hội học tập nâng cao trình độ; từng bước giảm tín dụng đen; tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật... Các hoạt động kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua được tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng. Hoạt động hỗ trợ nông dân trong phát triển dịch vụ, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giống, vốn, vật tư, phân bón... đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cơ quan Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa và 01 cá nhân là đồng chí Nguyễn Thanh Tiến - Chủ tịch Nông dân xã Ninh Thượng. Tổ chức Hội Nông dân ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

A Toàn phát biểu chỉ đạo.jpg (152 KB)

Đ/c Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

A Hòa Phó BT phát biểu chỉ đạo.jpg (233 KB)

Đ/c Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ninh Hòa đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã đạt được và chỉ đạo nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến tập trung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các Hội nghị: sơ kết 5 năm thực hiện ba Nghị quyết 04,05,06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; tổ chức Hội thi “tuyền truyền viên giỏi” cấp huyện và tham gia cấp tỉnh, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả…

Hình khen tập thể 1.jpg (211 KB)

Đ/c  Nguyễn Công Tính - Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thị xã trao Giấy khen cho các tập thể

Hình khen cá nhân.jpg (342 KB)

Đ/c Nguyễn Ngọc Phụng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã trao Giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thu Thủy
Tin tức khác