Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

| |
Vừa qua, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Ninh Hà. Tham dự Lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Công Tính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, chi Hội trưởng, chi Hội phó nông dân các chi hội và 30 thành viên của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phuờng.

2.jpg (151 KB)

Ra mắt thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Ninh Hà

 

Tại buổi Lễ, Hội Nông dân phường đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội phường Ninh Hà; Quyết định thành lập Câu lạc bộ và Quyết định chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

3.jpg (120 KB)

Đ/c Nguyễn Công Tính – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa trao tặng thiết bị cho Câu lạc bộ

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Công Tính – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã chỉ đạo Câu lạc bộ sau khi thành lập tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nông dân giải quyết các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo đúng quy định pháp luật; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

                                                                                      Đức Phương