Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2024

| |
Sáng ngày 07/5/2024, Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2024. Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Trương Thanh Hòa - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Hồ Thị Thùy Linh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy; lãnh đạo Hội Nông dân, Trung tâm Chính trị thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy cùng 140 học viên là phó chủ tịch, cán bộ chi, tổ Hội của 27 xã, phường.
2.png (2.60 MB)
Quang cảnh Lễ khai giảng
 

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 07 - 09/5/2024), các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề chính gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”; Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Ninh Hòa quý I năm 2024, định hướng phát triển đến cuối năm 2024 và những năm tiếp theo; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của tổ chức Hội Nông dân các cấp và các chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là những chuyên đề hết sức cơ bản, cung cấp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nền tảng phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân.

1.png (2.16 MB)

Đ/c Nguyễn Công Tính – Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thị xã phát biểu tại Lễ khai giảng
 
Ngoài ra, các đồng chí còn được thảo luận, trao đổi và chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động phong trào tại cơ sở và tham quan nhà truyền thống thị xã…
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội tại cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Thu Thủy
Tin tức khác