Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (khóa XI); sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo

| |
Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (khóa XI); sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường; các tập thể được khen thưởng. Đ/c Lê Hàng Nhật Tuấn – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị. 

z3564345535974_9e65da2f05d1e043fededff1177b8696.jpg (431 KB)

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 114 buổi tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho trên 5.580 lượt cán bộ, hội viên nông dân; kết nạp 148 hội viên mới, đạt 59,2% chỉ tiêu giao; thành lập mới 3 mô hình tổ hội nghề nghiệp, 4 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh; vận động 4.516 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, 4.750 hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Các cấp Hội cũng đã phối hợp tốt với các Ngân hàng tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với dự nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 23 triệu đồng, dư nợ từ Ngân hàng CSXH tỉnh là 171,858 tỷ đồng với 6.603 hộ vay, tăng 6,539 tỷ so với cuối năm 2021. Tính đến nay, tổng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân 7,574 tỷ đồng triển khai cho 70 dự án sản xuất với 255 hộ vay, trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố là 3,374 tỷ đồng. Cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội còn tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong sản suất và đời sống, qua đó đã đoàn kết giúp nhau được trên 72 triệu đồng, 280 ngày công, 1.700 kg lúa, 1.240 cây con giống; hướng dẫn về kỹ thuật, tín chấp với các ngân hàng tạo vốn cho 13 hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, từng bước ổn định cược sống, vươn lên thoát nghèo... Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động nông dân hiến hàng ngàn m2 đất mở đường giao thông nông thôn trị giá hàng tỷ đồng; đóng góp 320 triệu đồng, 610 ngày công sửa chữa, nâng cấp 11 km giao thông nông thôn, hẻm nội thị; nạo vét 3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản suất.

Tại Hội nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được nhìn nhận, đánh giá những mặt khó khăn, các đại biểu đã đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo. Theo đó, 10 năm qua, Hội Nông dân thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân là tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kịp thời biểu dương những gương điển hình, tiên tiến, động viên những cán bộ, hội viên, nông dân là tín đồ tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”. Hội cũng đã triển khai nhiều việc làm có hiệu quả giúp nông dân có đạo thoát nghèo vươn lên làm giàu như: tín chấp vốn vay, mua phân  bón trả chậm, tổ chức chuyển giao KHKT, tổ chức các lớp dạy nghề…; chú trọng xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu vùng đồng bào có đạo, như mô hình: “Hội viên nông dân là tín đồ các tôn giáo sống tốt  đời đẹp đạo”, “Điển hình nông dân giáo hữu sản xuất kinh doanh giỏi, “Nông dân là tín đồ tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự”… Qua đó giúp cán bộ, hội viên, nông dân vùng đồng bào có đạo nâng  cao nhận thức, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động. Đến nay, toàn Hội có 1.057 hội viên các tín đồ tôn giáo, trong đó, Phật giáo có 975 hội viên, Công giáo 247 hội viên, Tin lành, Cao đài 15 hội viên. Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, những năm qua, hội viên, nông dân có tôn giáo trên đại bàn thành phố cũng đã tham gia hiến hàng trăm m2, trị giá hàng tỷ đồng ở đường; đóng góp tiền, ngày công, sửa chữa, làm mới các đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa… Bên cạnh đó, hàng năm có 100% gia đình hội viên nông dân vùng đồng bào có đạo đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hoá, tích cực thực hiện nếp sống văn minh  trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

z3564345808636_204698352d69f539de58bfaf15486ffb.jpg (349 KB)

Đ/c Lê Hàng Nhật Tuấn – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nha Trang trao Giấy khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 123

Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã khen thưởng 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo.

                                                                  Hội Nông dân thành phố Nha Trang