Hội Nông dân thành phố Cam Ranh tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2045/QĐ-TTg và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW

| |

Sáng 20/11, Hội Nông dân thành phố Cam ranh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2045-QĐ/TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2016-2020” và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW (khóa V) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2011-2020”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Trần Khánh Hòa - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

Theo đó, 5 năm qua, Hội Nông dân thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở 15 lớp tập huấn cho 895 lượt cán bộ chi, tổ Hội; 5 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho 823 cán bộ BCH Hội cơ sở. Có 6 đồng chí cán bộ Hội cơ sở tham gia lớp Trung cấp Nông vận, 80 đồng chí tham gia tập huấn tại tỉnh và 9 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng của Trung ương Hội NDVN. Qua thực hiện Đề án, đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ Hội Nông dân thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nông dân xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tập trung thực hiện với nhiều nội dung trọng tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin được thực hiện thường xuyên, liên tục, trực tiếp đến hội viên, nông dân, tạo sự lan tỏa nhằm nâng cao nhận thức trong hội viên, nông dân. Kết quả, đã tư vấn, hướng dẫn thành lập 44 tổ hợp tác (THT) với 462 thành viên ở 15 xã, phường; 5 hợp tác xã (HTX) với 60 thành viên. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố đã phát vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 34 THT và các HTX với trên 300 lượt nông dân có vốn sản xuất với dư nợ đến nay trên 4.500 triệu đồng. Hàng năm, các cấp Hội thành phố đã giúp gần 400 lượt hộ vay vốn từ nguồn ủy thác NHCSXH và NHNo&PTNT với dư nợ hàng năm trên 11 tỷ đồng. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và GDNN Hội Nông dân tỉnh và Phòng LĐ&TB-XH thành phố tổ chức 11 lớp dạy nghề cho 332 lao động nông thôn theo Đề án 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Dịp này, Hội Nông dân thành phố đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

cam ranh tong ket 2045 .jpg (177 KB)

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị

Duy Mỹ