Hội Nông dân thành phố Cam Ranh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022

| |
Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, lãnh đạo Hội Nông dân, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện, cùng 122 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, phường; chi Hội trưởng, chi Hội phó Hội Nông dân thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
9.jpg (115 KB)

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 27 - 29/4/2022), các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; đường lối, chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phổ biến Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý Hội Nông dân cấp cơ sở… Ngoài ra, Bưu điện Cam Ranh còn truyền đạt phương pháp tiếp cận công nghệ thông tin đối với các sản phẩm nông nghiệp hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội trong tình hình hiện nay, giúp cho cán bộ Hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở từng địa phương; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đã viết bài thu hoạch cuối khóa và 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2022 theo đúng quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

                                                                                                                              Văn Thế