Hội Nông dân thành phố Cam Ranh giám sát thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTCP ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

| |
Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Cam Thuận, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh đã có buổi giám sát UBND phường về thực hiện Quyết định số 81/2014 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Tham gia buổi giám sát có ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo của UBMT, Hội LHPN, Thanh tra thành phố cùng lãnh đạo địa phương và Hội Nông dân phường Cam Thuận.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Nông dân phường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc và đối thoại với nông dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải trước, trong và sau khiếu kiện được ban chỉ đạo thường xuyên quan tâm. Hội Nông dân phường trực tiếp được mời tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là liên quan đến đất đai và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Được biết trong 9 tháng đầu năm, Hội Nông dân phường đã phối hợp hòa giải 7 vụ việc tranh chấp của hội viên nông dân có liên quan đến đất đai, trong đó hòa giải thành 4 vụ và hướng dẫn nông dân gửi đơn yêu cầu đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thông qua buổi giám sát đã góp phần nâng cao vai trò của Hội Nông dân với chính quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến hội viên nông dân; qua đó kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân nói riêng và nhân dân toàn phường nói chung, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

CR giam sat 81.jpg (409 KB)

Huỳnh Quang

Tin tức khác