Hội Nông dân phường Cam Thuận tổ chức Hội nghị công bố Quyết định và ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Gia công hạt sen Thuận Thành”

| |
Vừa qua, Hội Nông dân phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Gia công hạt sen Thuận Thành”. Tham dự buổi ra mắt có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Phương - Phó Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong hệ thống chính trị Tổ dân phố Thuận Thành và 05 thành viên của Tổ Hội.
Hoi nghi.jpg (298 KB)
Quang cảnh Hội nghị ra mắt
 
Tại buổi Lễ ra mắt, lãnh đạo Hội Nông dân phường đã thông qua Kế hoạch xây dựng Tổ Hội nghề nghiệp, Quyết định thành lập Tổ Hội nghề nghiệp “Gia công hạt sen Thuận Thành” với 05 thành viên, Quy chế hoạt động... Việc thành lập Tổ Hội nghề nghiệp nhằm từng bước đổi mới hoạt động chi, tổ Hội được hình thành trên cơ sở địa bàn dân cư; qua đó gắn bó các hội viên nông dân có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra cơ chế liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị cùng nhau phát triển kinh tế; góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Qua hoạt động Tổ sẽ tham mưu Hội Nông dân phường kết nạp thêm những thành viên mới.
 
Trao QĐ.jpg (556 KB)
 Ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Gia công hạt sen Thuận Thành”
 
Cũng tại Hội nghị, Tổ đã bầu và phân công nhiệm vụ Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên gắn quyền lợi và nghĩa vụ để xây dựng Tổ Hội ngày một phát triển, qua đó nâng cao vai trò của Hội Nông dân cơ sở trong việc là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và là động lực của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 
Huỳnh Quang