Hội Nông dân phường Ba Ngòi ra mắt Chi Hội nghề nghiệp “Đánh bắt hải sản” và Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi tôm hùm lồng”

| |
Vừa qua, Hội Nông dân phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh đã tổ chức Lễ ra mắt Chi Hội nghề nghiệp “Đánh bắt hải sản” Trà Long 1 và Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm hùm lồng” Tổ Dân phố Hương Long. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đào Thị Doan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; các đồng chí là đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường, các đồng chí chi Hội trực thuộc và các thành viên tham gia Chi, Tổ Hội.
3.jpg (505 KB)
Lễ ra mắt Chi Hội nghề nghiệp “Đánh bắt hải sản” Trà Long 1 và Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm hùm lồng” Tổ Dân phố Hương Long
 
Tại buổi Lễ, Hội Nông dân phường đã công bố các Quyết định thành lập Chi Hội nghề nghiệp “Đánh bắt hải sản” Trà Long 1 và Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi tôm hùm lồng” Tổ Dân phố Hương Long đảm bảo đúng theo các tiêu chí quy định tại Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW, ngày 10/7/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp” như: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; sự chia sẻ, trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Bước đầu thành lập gồm 15 thành viên đối với Chi Hội nghề nghiệp Đánh bắt hải sản Trà Long 1 và 09 thành viên đối với Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi tôm hùm lồng” Tổ Dân phố Hương Long. Trong quá trình hoạt động sẽ tham mưu Hội Nông dân phường kết nạp thêm những thành viên mới. Chi, Tổ Hội nghề nghiệp đã xây dựng Quy chế hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm về tài chính, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi.
 

Việc thành lập Chi, Tổ Hội nghề nghiệp giúp các thành viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu thụ sản phẩm; cùng tìm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, tạo điều kiện giúp hội viên nông dân khác có việc làm tạo thu nhập ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên của Chi, Tổ Hội nói riêng và hội viên nông dân trên địa bàn phường nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua việc thành lập các Chi, Tổ Hội sẽ giúp người nông dân chuyển đổi nhận thức trong sản xuất kinh doanh từ kinh tế cá thể sang kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Các thành viên trong Chi, Tổ Hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất đi vào hoạt động có hiệu quả theo Quy chế của Chi, Tổ Hội đề ra; chú trọng thu hút và phát triển thêm thành viên mới nhằm tạo thêm sức mạnh và quy mô hoạt động của Chi, Tổ Hội.

Tại buổi Lễ ra mắt, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Chi, Tổ Hội; đồng thời kiến nghị cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân các cấp quan tâm tạo điều kiện để các thành viên được vay vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp nhằm phát triển mạnh hơn nữa nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
 
Hoàng Hữu Hào