Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

| |

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021.

loi boi duong khanh vinh.png (755 KB)
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp tập huấn có 84 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chi, tổ Hội cơ sở. Trong thời gian 03 ngày (30/6 - 02/7/2021) các học viên được báo cáo viên cấp huyện truyền đạt các nội dung về hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung các nội dung triển khai thực hiện 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá (VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh, trong đó chú trọng quan tâm đến đẩy mạnh xây dựng chi tổ Hội nghề nghiệp, tăng cường công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn một số vấn đề về quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân cấp xã; Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn  nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Hội trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển bền vững. 

Lê Mai

Tin tức khác