Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

| |
Sáng ngày 20/12/2022, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân; tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và công tác ủy thác với ngân hàng năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể chính trị huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành và lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

18.png (2.39 MB)

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước ta nhất là tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Kết nạp được 352 hội viên mới; thành lập mới 14 tổ Hội nghề nghiệp; có trên 2.635 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi, sau bình xét có trên 2.500 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi các cấp; xây dựng mới 02 tổ hợp tác, 01 hợp tác xã; thành lập mới 02 mô hình tự quản về ANTT; các cấp Hội xây dựng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được trên 510 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, đến nay, tổng dư nợ với Ngân hàng NN&PTNT trên 1,1 tỷ đồng, giải quyết cho 12 hộ vay; tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 121,4 tỷ đồng cho 2.777 hộ vay ở 67 tổ TK&VV; thành lập 15 tổ tư vấn và hỗ trợ nông dân thông tin về tư vấn kiến thức trồng trọt và bảo vệ thực vật; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh mở 02 lớp dạy nghề ngắn hạn về Kỹ thuật Thú y tại xã Khánh Nam và Khánh Bình…

17.png (2.23 MB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội và phong trào nông dân huyện trong năm vừa qua, đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, đặc biệt phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; xây dựng và củng cố tổ chức Hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo nguồn lực cho nông dân phát triển sản xuất, nhất là tạo nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm năm 2023 như: Chỉ đạo cơ sở tổ chức thành công đại hội Nông dân các, xã thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2023  - 2028; tham gia Phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa; Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân; tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

16.png (1.78 MB)

Đ/c Cao Minh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022.

      Lê Mai