Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

| |

Vừa qua, tại Hội trường UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” trên địa bàn huyện.

Về dự Hội nghị, có đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Chánh Thanh tra huyện, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 81 cấp huyện; các đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Năm năm qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Thanh tra tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và UBND cấp xã phối hợp với các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt nội dung Quyết định 81của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, Hội Nông dân huyện đều xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 81; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo thực nhiện Quyết định số 81, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Hội Nông dân huyện tham gia xây dựng, ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân -Thanh tra -Tư pháp giai đoạn 2016-2020 và thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp. Phối hợp với Phòng Tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, làm tốt trợ giúp, tư vấn pháp luật và công tác hòa giải cơ sở. Tăng cường phối hợp với Thanh tra, Tư pháp huyện trong việc tham gia cùng chính quyền giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo thực hiện đúng các chính sách, pháp luật của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Quan tâm chỉ đạo duy trì hoạt động của các tổ hoà giải, đến nay có 39 tổ hoà giải với 192 hoà giải viên.

Nguồn kinh phí ngân sách địa phương cấp được 511 triệu đồng cho việc thực hiện Quyết định số 81, trong đó cấp huyện 166 triệu đồng, cơ sở 345 triệu đồng. Các cấp Hội đã sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và mua sắm tài liệu tuyên truyền cho tủ sách pháp luật của Câu lạc bộ. Tính đến nay 100% cơ sở Hội đều được cấp kinh phí hoạt động (5 triệu đồng/cơ sở/năm). Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức được 75 buổi cho trên 5.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý các dự thảo và các văn bản dưới luật có liên quan, thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp nông dân trên địa bàn huyện như dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Dân số, Luật Lao động, Luật tố cáo..; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội; tham gia đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân; đồng thời công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở nông thôn và những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.

Hội luôn chú trọng đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Trong 5 năm qua, các cấp Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền được 41 buổi cho hơn 2.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nông dân, đã hạn chế được tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt, khiếu kiện đông người, xảy ra “điểm nóng” hoặc mâu thuẫn trong khu dân cư…Tổ chức 02 cuộc tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý cho 95 cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 5.500 bài viết dự thi. Tổ chức 02 cuộc thi “Nông dân với kiến thức pháp luật” với hình thức sân khấu hóa cho 28 chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở tham gia.Tính đến nay, toàn huyện có 14 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 250 thành viên, các ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đi vào hoạt động có hiệu quả; xây dựng được 10 tủ sách pháp luật, các CLB “Nông dân với pháp luật” đã đồng hành cùng địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tham gia hòa giải 402 vụ; Hội trực tiếp hòa giải 32 vụ, nội dung tập trung vào lĩnh vực tranh chấp đất đai; phối hợp với UBND các cấp và các ngành chức năng tham gia tiếp 947 lượt với 958 công dân; phối hợp nhận và giải quyết 589 đơn thư, các vụ việc chủ yếu liên quan về giá tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án dân sinh. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

kv tong ket 81.png (838 KB)

Bà Đặng Thị Thanh Sươn,g Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích.

Vào dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã khen thưởng 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong 05 năm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lê mai