Hội Nông dân huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến đến năm 2045

| |

Căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 05-KH/HNDT ngày 8/3/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngày 21/4/2022, Hội Nông dân huyện Khánh Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Mấu Xuân Hạnh – Chủ tịch HND huyện Khánh Sơn; tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ HND huyện, chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên BCH Hội Nông dân các xã, thị trấn.

NQ09 KS1.png (959 KB)

Đ/c Mấu Xuân Hạnh – Chủ tịch HND huyện Khánh Sơn chủ trì Hội nghị

Qua Hội nghị, đã giúp cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 09 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện. Đồng thời, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện phát huy cao độ tinh thần yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển huyện Khánh Sơn nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09. Sau Hội nghị quán triệt, các cấp Hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 09 phù hợp với tình hình công tác Hội và phong trào nông dân, tình hình của địa phương, sớm đưa Nghị quyết vào đời sống, sản xuất của bà con nông dân.

NQ09 KS2.png (889 KB)

Quang cảnh Hội nghị

Thị Trà

Tin tức khác