Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2021

| |
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Cam Lâm phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2021. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; Hội Nông dân huyện cùng 80 học viên là cán bộ Hội Nông dân của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
z2887587408684_3612d68e071255b6e738752d31213815.jpg (166 KB)
Các học viên Lớp bồi dưỡng được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình
 

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 20 – 22/10/2021), các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 05 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở và một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm những kiến thức nghiệp vụ, phương pháp công tác, qua đó giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ tổ chức Hội và các phong trào thi đua tại địa bàn công tác. Đồng thời đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đã viết bài thu hoạch cuối khóa và 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở theo đúng quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

                                                          Phạm Hồng Thịnh