Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021

| |

Vừa qua, tại Hội trường Mặt trận và các đoàn thể huyện, Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021 cho 14 cơ sở Hội. Đồng chí Phạm Hồng Thịnh, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì Hội nghị.

cam lam.jpg (191 KB)

Đ/c Phạm Hồng Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đã thảo luận thông qua dự thảo Quy chế Thi đua – Khen thưởng, các chỉ tiêu giao và tiến hành ký kết bản đăng ký giao ước thi đua năm 2021. Theo đó, trên cơ sở các chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao cho huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã phân bổ cụ thể 16 chỉ tiêu cho từng đơn vị, đồng thời hướng dẫn các cơ sở Hội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát động phong trào thi đua năm 2021 và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời yêu cầu các cơ sở Hội tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Hội cấp trên và địa phương phát động; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, đa dạng, phong phú và phù hợp với tình tình, thực tiễn của địa phương.

Phạm Hồng Thịnh