Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

| |
Sáng ngày 28/4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.
IMG-5110-02.jpeg (428 KB)
Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo và quán triệt Nghị quyết
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được nghe báo cáo viên là các đồng chí Thường trực tỉnh Hội quán triệt các chuyên đề về: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”; “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030”.

IMG-5084.jpg (738 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh quán triệt tại Hội nghị

IMG-5126.jpg (395 KB)

Đ/c Hà Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt tại Hội nghị

Qua học tập Nghị quyết, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để nghiên cứu, học tập và vận dụng tốt trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện.

Uyên Nguyễn

Tin tức khác