Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10 (Khóa XI)

| |
Chiều ngày 15/7/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10 (Khóa XI) nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Cao Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí UVBCH Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

293975516_180196797726968_2276696209934819847_n.jpg (453 KB)

Đ/c Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự nỗ lực của các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, ổn định cuộc sống. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân; công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng và kịp thời, nhất là trong việc tuyên truyền, phổ biến kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023; các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về xây dựng nông thôn mới; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – năm 2022 chú trọng vào trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường tỉnh nhà.

Hội các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội, hội viên càng nâng cao, đã kết nạp mới được 2.020 hội viên; kiện toàn UVBCH, UVBTV và chức danh phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2018 – 2023; sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách Hội Nông dân tỉnh; hướng dẫn thành lập được 12 tổ Hội nghề nghiệp, nâng tổng số tổ Hội nghề nghiệp toàn tỉnh đến nay là 360 tổ. Tỉnh Hội tổ chức 04 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hội viên cho 190 người tham dự và cử 08 cán bộ Hội đi tập huấn lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức tại tỉnh Quảng Nam; chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các công trình mang tên Hội chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam…

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa, cuốn hút hội viên, nông dân tham gia; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đóng vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tích cực phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nông dân đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu và tiêu thụ. Toàn tỉnh có trên 69.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp; giới thiệu 3 nông dân xuất sắc tham gia bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022 do Trung ương Hội tổ chức. Các cấp Hội được ngân sách địa phương cấp và vận động được trên 2,8 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý đạt trên 79,4 tỷ đồng với 176 dự án, mô hình với trên 3.000 hộ vay; thành lập mới 07 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ đang hoạt động đến nay là 363 tổ; mở 10 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 300 lao động nông thôn… Các cấp Hội tích cực vận động nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân vào sự lãnh đạo, điều hành hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp Hội Nông dân.

Tại Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW, ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 123-KL/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

293894043_180196887726959_5526086510285724308_n.jpg (509 KB)

Đ/c Hà Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 123-KL/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tại Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh mở rộng lần thứ 10 (Khóa XI).

Hoàng Minh