Hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền Quyết định 81 của Thủ Tướng Chính phủ

| |
Phát huy vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; Hội Nông dân xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa đã thực hiện hiệu quả Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
81 ninh trung.png (1.14 MB)
Tuyên truyền Quyết định 81 tại thôn

Trong thời gian qua, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở…

Hội Nông dân xã cũng đẩy mạnh thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hàng năm, Hội Nông dân xã đều phối hợp với Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của các thôn; từ đó làm chuyển biến nhận thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Việc triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân đã được tuyên truyền sâu rộng cùng với một số bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…

Bên cạnh đó, công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân đã được Hội Nông dân xã triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Cụ thể như, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Tư pháp thường xuyên kiểm tra việc hoạt động của các tổ hòa giải. Qua đó cho thấy, các tổ hòa giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần như: Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn,Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, chi Hội Nông dân, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Cựu chiến binh và những người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở luôn được Hội Nông dân xã và chính quyền địa phương quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân xã đã phối hợp Tư pháp xã tổ chức trên 9 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 850 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

Với những việc làm cụ thể trên, trong những năm qua việc triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ của Hội đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nông dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần làm giảm số vụ, số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

HND xã Ninh Trung

Tin tức khác