Tối 23-9: Phim tài liệu "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển" sẽ phát sóng trên VTV1

| |
images5519804_z3737011474958_f1402aa14e6740da7cb88965215b8a35.jpg (67 KB)
Vừa qua, Trung tâm phim tài liệu và phóng sự thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện Phim tài liệu “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”. Nội dung phim nói về những thành tựu của Khánh Hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng; đồng thời quảng bá những tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, ý chí, quyết tâm, khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân Khánh Hòa hướng đến các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phim sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 23-9.
                                                                                                                                 
Nguồn: baokhanhhoa.vn