Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân Khánh Hòa

| |
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gợi mở 5 vấn đề trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội Đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Công Tâm

 Ông Đinh Khắc Đính cho biết, Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong những năm qua, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh nói chung, cũng như trong phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp. 

Hiện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh về xoài, sầu riêng, bưởi và nhiều sản phẩm nông sản tiêu biểu...Trở thành tỉnh phát triển mạnh về sản xuất, nuôi trồng thủy sản và là trung tâm lớn của cả nước về sản xuất cá giống.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội Đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gợi mở 5 vấn đề trong công tác Hội và phong trào nông dân. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Đính, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp nông dân nông thôn.

 Về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...Tham gia, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông- lâm- ngư nghiệp trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội Đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội. Ảnh: Công Tâm

Tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và của tỉnh phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. 

Hội tích cực tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau". Tham gia tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đoàn kết, nghĩa tình trong công tác phòng chống dịch Covid-19,...

Bên cạnh đó, còn phối hợp hiệu quả với các ngành trong phát triển kinh tế hộ, trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ nông, thủy sản. 

Thông qua các hoạt động giao dịch trên sàn thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản như:" Phiên chợ nông sản an toàn", " Đưa chợ ra phố", các hội chợ triển lãm thương mại...

Trong nhiệm kỳ đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả được triển khai để xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, ngư dân...

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội Đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công Tâm

Đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn hỗ trợ nông dân về xây dựng, đăng ký mã vạch, vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu.…Đến nay, có 6 sản phẩm nông sản được công nhận nhãn hiệu tập thể, 3 sản phẩm được Trung ương Hội NDVN trao tặng danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông thủy sản....

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội Đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công Tâm

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân, sự gắn kết giữa nông dân với tổ chức Hội ngày càng chặt chẽ, củng cố niềm tin của nông dân với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp. 

Các cấp Hội đã không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà...

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và tỉnh Khánh Hòa trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Ông Đinh Khắc Đính cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh Khánh Hòa như: Phương thức hoạt động của hội vẫn còn chậm được đổi mới, công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao, công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. 

Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn,...

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội Đại biểu nông dân tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 5.

Văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Công Tâm

Cũng tại Đại hội, ông Đinh Khắc Đính đã gợi mở 5 vấn đề quan trọng để các cấp Hội nông dân của tỉnh Khánh Hòa  thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Một là:

 Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh cần tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. Trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh tiếp tục có bước phát triển hơn nữa.

Hai là

Các cấp Hội cần Phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa, cũng như những thách thức của sự biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và đời sống nông dân; giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững. Có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ. Hỗ trợ nông dân để thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước. Chỉ có như vậy, nông dân  mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới. Không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng chính trị, văn hóa, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn...

Ba là

 Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật. Hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, biết tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường.

Bốn là

 Với trách nhiệm là "Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", Hội Nông dân tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện 03 NQ của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; tích cực tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội, làm tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tạo tiền đề cho phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã. Làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Muốn vậy, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Mỗi cán bộ Hội nông dân các cấp trong tỉnh cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống, làm cơ sở để cụ thể hoá những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền và nông dân trong tỉnh tìm ra con đường ngắn nhất, có bước đi, cách làm phù hợp và hiệu quả nhất để nâng cao đời sống của nông dân, để nông thôn, miền núi, vùng biển thực sự là nơi đáng sống của nông dân và của ngư dân tỉnh nhà.

Năm là

 Các cấp hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, dựa vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn. Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

 Nguồn: danviet.vn