“Phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP” tỉnh Khánh Hòa năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 - 04/8/2024 tại Công viên Yến Phi - Thiếu nhi, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

| |
Trong khuôn khổ Phiên chợ sẽ tổ chức Hội thảo “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa” và Giao lưu “Tiếng hát nông dân” tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Thông qua Phiên chợ nhằm giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

z5618847590984_c008bdabde89f6b9360b704d7e31f60b.jpg (85 KB)