Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn

| |
Huyện Vạn Ninh vừa tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện năm 2023, có 14 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Qua bình chọn, địa phương đánh giá được tiềm năng phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Năm 2023 là lần thứ 2 Công ty TNHH Yến sào FLY tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Vạn Ninh. Lãnh đạo công ty cho biết, năm nay, công ty đăng ký tham gia bình chọn với 2 sản phẩm là yến sào đông trùng hạ thảo và yến sào FLY PLUS. Cả 2 sản phẩm trên đã được UBND huyện công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Năm 2021, công ty tham gia bình chọn với bộ sản phẩm yến sào FLY và lần lượt được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hiện nay, bộ sản phẩm trên tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2023. Đây là điều phấn khởi, giúp công ty có thêm động lực để tiếp tục cải tiến công nghệ, tăng cường cơ sở vật chất… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, có thêm cơ hội quảng bá, mở rộng thị trường.

1748_20230912182111.jpg (944 KB)

Đại biểu xem sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Vạn Ninh năm 2023

Đối với hộ kinh doanh chả ram cô Tư, qua tìm hiểu và hướng dẫn của địa phương, chủ thể đã đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 với sản phẩm chả ram tôm đất cô Tư. Bà Nguyễn Thị Thanh Định - chủ cơ sở cho biết, sản phẩm của cơ sở chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh. Tham gia bình chọn lần này là dịp tốt để sản phẩm của cơ sở được giới thiệu đến nhiều người tiêu dùng.

Năm 2023 là năm thứ 3 huyện Vạn Ninh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện với 14 sản phẩm, bộ sản phẩm của 10 chủ thể đăng ký tham gia. Trong đó, nhóm thủ công mỹ nghệ có 4 sản phẩm; nhóm chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm và đồ uống có 5 sản phẩm; nhóm các sản phẩm khác có 5 sản phẩm. Qua triển khai các bước, Hội đồng bình chọn huyện đã bình chọn 14 sản phẩm, bộ sản phẩm đều đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 và được UBND huyện Vạn Ninh công nhận, cấp giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn năm nay thu hút sự quan tâm của các cơ sở trên địa bàn huyện với số lượng và chất lượng các sản phẩm ngày càng được nâng cao. Trong đó, nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và mang nét đặc trưng văn hóa của quê hương Vạn Ninh, như: Vòng đeo tay trầm hương, nhang trầm, chả cá… Qua đó, góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tích cực giải quyết lao động và mang lại thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, cơ quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc bình chọn đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kịp thời liên hệ, hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm bắt thông tin, gửi sản phẩm tham gia bình chọn. Huyện cũng mong muốn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn quan tâm đổi mới, cải tiến công nghệ, trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng đổi mới, cải tiến mẫu mã, bao bì, đăng ký sở hữu trí tuệ, ứng dụng chuyển đổi số… để nâng cao năng lực cạnh tranh với các loại sản phẩm khác trên thị trường. Qua đó, phát huy tốt tiềm năng sản xuất công nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Qua 3 lần tổ chức, UBND huyện Vạn Ninh đã công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 37 sản phẩm, bộ sản phẩm. Cụ thể, năm 2019 có 12 sản phẩm, bộ sản phẩm của 7 chủ thể; năm 2021 có 11 sản phẩm, bộ sản phẩm của 11 chủ thể; năm 2023 có 14 sản phẩm, bộ sản phẩm của 10 chủ thể. Trong đó, năm 2021, sản phẩm chả cá Thuận (hộ kinh doanh Phạm Thị Thuận, xã Vạn Phú) được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và bộ sản phẩm yến sào FLY (Công ty TNHH Yến sào FLY) được công nhận cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nguồn: baokhanhhoa.vn