Khánh Sơn: Phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo

| |
Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra là phấn đấu sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo. Dự kiến đến cuối năm nay, huyện sẽ hoàn thành các tiêu chí cần thiết.

Triển khai nhiều giải pháp

Với phần lớn dân số của huyện là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ tiếp cận các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống chưa thuận lợi; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả chưa cao... là những khó khăn của huyện trong quá trình phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Từ thực trạng đó, huyện đã ban hành đề án với mục tiêu mỗi năm giảm 6 - 8% hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân thoát nghèo trên cơ sở phát huy các thế mạnh của địa phương.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Sơn vươn lên thoát nghèo nhờ trồng cây sầu riêng
Người dân huyện Khánh Sơn vươn lên thoát nghèo nhờ trồng cây sầu riêng.

Để hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế hộ, thoát nghèo bền vững, bên cạnh chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, những năm qua, huyện đã phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn. Huyện chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập ổn định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó tập trung xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Địa phương hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung đạt chuẩn cấp mã số vùng trồng, thực hiện liên kết chuỗi giá trị, đáp ứng chế biến và xuất khẩu...; thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang loại cây có giá trị kinh tế cao…

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Bên cạnh các tiêu chí như: Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã; thu nhập bình quân đầu người… đã cơ bản đáp ứng được tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo, huyện đang nỗ lực tối đa để đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30%. Kết quả rà soát cho thấy đến cuối năm 2023, huyện chỉ còn 2.429 hộ nghèo, chiếm 31,63% tổng số hộ dân.

Nỗ lực để hoàn thành mục tiêu vào cuối năm 2024

Theo ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Khánh Sơn là 1 trong 2 huyện miền núi của tỉnh nhận được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, các nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh định hướng đưa Khánh Sơn phát triển nhanh, bền vững, trở thành “tiểu đô thị sinh thái núi rừng”; Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa có cơ chế đặc thù cho phép tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cho 2 huyện miền núi, trong đó có Khánh Sơn. Định hướng, cơ chế, chính sách đặc thù là cơ hội, động lực cho huyện phát triển. Do đó, Khánh Sơn phải khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển, nhất là chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch... nhằm nâng cao thu nhập, đời sống của từng hộ dân, từ đó mới giảm nghèo nhanh, bền vững, đưa huyện thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào cuối năm 2024.

Hiện nay, huyện tiếp tục triển khai toàn diện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu cuối năm nay sẽ hoàn thành việc xây dựng mới, sửa chữa hơn 2.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, huyện cũng tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề, kết nối, giải quyết việc làm cho người dân… Ngoài ra, cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở đã rà soát, nắm bắt cụ thể các chiều thiếu hụt của hộ nghèo trên địa bàn, từ đó có giải pháp hỗ trợ hiệu quả để người dân thoát nghèo. Trong 4 tháng đầu năm nay, huyện đã giảm được 220 hộ nghèo, đạt 40% kế hoạch tỉnh giao. Dự kiến đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm xuống còn 22,99%, đáp ứng được tiêu chí để thoát khỏi huyện nghèo.

Qua làm việc với huyện Khánh Sơn mới đây, ông NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để phấn đấu đến hết năm 2024 thoát khỏi huyện nghèo, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Khánh Sơn cần nỗ lực tối đa. Trước mắt, huyện cần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, xác định rõ tiến độ thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao; phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; nghiên cứu cách thức thực hiện các chương trình phát triển sản xuất như xây dựng các hợp tác xã, đội, nhóm, mô hình sản xuất hiệu quả; nghiên cứu các chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm, ý chí tự lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân…

Nguồn: Báo Khánh Hòa