Hướng dẫn về triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| |
Ngày 15-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa có văn bản Hướng dẫn về triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 16-10-2021 đến ngày 15-11-2021).

Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn.

images5477043_1.jpg (304 KB)

images5477044_2.jpg (310 KB)

images5477045_3.jpg (326 KB)

images5477046_4.jpg (327 KB)

images5477048_5.jpg (304 KB)

images5477047_6.jpg (165 KB)

Nguồn: Báo Khánh Hòa