Hội Nông dân xã Vạn Thọ phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

| |
Vừa qua, Hội Nông dân xã Vạn Thọ đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh tổ chức 03 buổi Hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho 90 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã.

26.jpg (691 KB)

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

Tại Hội nghị, cán bộ, hội viên, nông dân đã được nghe đại diện Bảo hiểm xã hội huyện đã giới thiệu những điểm mới, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước có lợi cho người tham gia về bảo hiểm xã hội tự nguyện, triển khai các chính sách của Đảng về bảo hiểm xã hội tự nguyện an sinh xã hội, trong đó, tập trung tuyên truyền sâu vào các nội dung liên quan như: Đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia, phương thức đóng, nơi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT…; các nội dung được miêu tả cụ thể bằng các ví dụ thực tế, dễ hiểu.

27.jpg (733 KB)

Thông qua Hội nghị tuyên truyền lần này đã giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; giúp hội viên nông dân hiểu rõ hơn về tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội, hoàn thành các mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động trên địa bàn xã.

  Trần Quang Khánh