Hội Nông dân phường Ninh Đa phối hợp với các đoàn thể làm vệ sinh tại chợ Xanh thuộc Tổ dân phố Phước Sơn

| |

Được sự thống nhất của lãnh đạo địa phương, Hội Nông dân phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa và các Chi hội phối hợp với các đoàn thể phường ra quân làm vệ sinh khu vực chợ Xanh thuộc Tổ dân phố Phước Sơn, nhằm phát động phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng khu dân cư góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc thay đổi chất lượng, điều kiện sống và sinh hoạt của bà con toàn phường trong thời điểm phường Ninh Đa đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hội Nông dân phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ra quân làm vệ sinh 02 ngày tại địa điểm chợ Xanh thuộc TDP Phước Sơn. Đợt ra quân này đã huy động ngần 50 hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia, tiến hành làm sạch khu vực chợ để đưa vào hoạt động.

ninh da.jpg (621 KB)

Hình ảnh làm vệ sinh tại chợ Xanh

Đây là hoạt động mang ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi chợ và mua các mặc hàng thiết yếu cho gia đình được thuận lợi, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần giữ gìn sức khỏe cho người dân.

Lê Hồng Lam

Tin tức khác