Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành phố tháng 9/2022

| |
Ngày 16/9/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành Hội tháng 9 năm 2022 tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị; đồng chí Hà Văn Đông - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm, các huyện, thị, thành Hội cùng lãnh đạo địa phương xã Diên Xuân.

z3726644681001_b9f4109a13cc62e6f829849ee89e7bb0.jpg (854 KB)

Đ/c Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh báo cáo và trao đổi, hướng dẫn chuyên môn về công tác Hội; các huyện, thị, thành Hội phản ánh các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong tháng; những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh Hội. Trong tháng, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, ngoài tuyên truyền rộng rãi các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước ta như: Kỷ niệm 77 năm Ngày cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), trong đó có Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Ngoài phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, các cấp Hội tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các hoạt động của Hội; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông tri về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đề nghị các huyện, thị, thành Hội theo dõi, tham mưu cho UBND cùng cấp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt các nội dung giám sát thực hiện Quyết định 81; tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và nghiên cứu các nội dung tập huấn để đưa vào lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội trong thời gian tới, đặc biệt là nội dung hướng dẫn công tác chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị giao ban cũng tiến hành đi tham quan học tập mô hình vườn bưởi da xanh tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

                                                                                                              Uyên Nguyễn