Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh

| |

Sáng ngày 21/7/2021, Đoàn kiểm tra Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Mạnh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch HND tỉnh báo cáo với Đoàn về tình hình, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội Nông dân tỉnh về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Hội, Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan của của Trung ương, của tỉnh và Hội cấp trên; công tác phối hợp trong quản lý, giám sát đối với những người trong cơ quan thực hiện cách ly y tế tại nhà; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống Covid-19 tại cơ quan; một số hoạt động của Hội Nông dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ đầu ra cho nông sản như xoài Út, bưởi, hành, tỏi… giúp nông dân ổn định sản xuất, đời sống.

Đồng chí Trần Mạnh Dũng đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh trong chuẩn bị, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại của cơ quan Tỉnh Hội cũng như công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân; những sáng tạo của Hội trong việc nắm bắt thông tin, công tác chỉ đạo trong hệ thống Hội nhằm thực hiện mục tiêu kép “ Vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các địa phương, các ngành chức năng liên quan như Công an, Giao thông, Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa… để lưu thông hàng hóa nhất là nông sản ra vào vùng dịch đảm bảo an toàn hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống; sử dụng công nghệ thông tin để tìm đầu ra cho nông sản của nông dân. Tỉnh Hội cần quan tâm tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ cho 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh không để dịch bệnh Covid -19 lây lan ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ nông sản của bà con.

HDND kiem tra.jpg (243 KB)

Đồng chí Trần Mạnh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (ngồi đầu, hàng bên trái)

Ban Biên tập