Thành lập Tổ hợp tác nuôi bò sinh sản và Tổ hội nghề nghiệp nuôi gà theo hướng công nghiệp

| |

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Diên Khánh, tạo điều kiện của xã Bình Lộc và đặc biệt để đáp ứng theo xu hướng phát triển của thị trường, hội viên nông dân chủ động trong việc sản xuất, chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, nhiều hộ nông dân đã đồng thuận hưởng ứng tích cực khi tham gia Tổ hợp tác "Nuôi bò sinh sản" và Tổ hội nghề nghiệp “Nuôi gà theo hướng công nghiêp”.

Ngày 01/10/2021, Hội Nông dân xã Bình Lộc tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác "Nuôi bò sinh sản" và Tổ hội nghề nghiệp “Nuôi gà theo hướng công nghiêp”. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Long Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Phan Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí là lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể của địa phương, cán bộ Hội Nông dân xã và 20 thành viên Tổ hợp tác, Tổ hội nghề nghiệp.

binh loc .jpg (97 KB)

Hoạt động của Tổ hợp tác "Nuôi bò sinh sản" và Tổ hội nghề nghiệp “Nuôi gà theo hướng công nghiệp” do Hội Nông dân xã thành lập; Tổ hợp tác, Tổ hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, công khai thảo luận và thống nhất hành động với mong muốn giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần duy trì xã nông thôn mới.

binh loc 1.jpg (94 KB)

Để Tổ hợp tác "Nuôi bò sinh sản" và Tổ hội nghề nghiệp “Nuôi gà theo hướng công nghiệp” phát triển theo hướng bền vững, Hội Nông dân xã đã định hướng các tổ viên tập trung chăn nuôi 200 con bò, trên 7.000 con gà hiện có, sản xuất theo phương thức an toàn sản phẩm, đồng thời mở rộng đàn gia súc, gia cầm nhằm nâng cao thu nhập; mặt khác, Hội Nông dân xã có trách nhiệm phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư sản xuất có hiệu quả và tìm đầu ra cho sản phẩm, nhằm duy trì ổn định và phát triển mô hình bền vững.

Đinh Minh Trang