Tập huấn Kỹ thuật trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh

| |
Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn Kỹ thuật trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sơn Thái cho 70 hội viên nông dân.
Picture1.jpg (71 KB)
Tập huấn trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sơn Thái
 

Tại lớp tập huấn, hội viên nông dân được cán bộ của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Khánh Vĩnh truyền đạt, trao đổi những kiến thức cơ bản về Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) như: Các yêu cầu cụ thể trong canh tác VietGAP, hướng dẫn xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, dịch hại và các biện pháp quản lý tổng hợp IPM, quy trình canh tác, quản lý sau thu hoạch, tập huấn an toàn lao động. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn ghi chép các mẫu biểu, sổ sách trong từng khâu sản xuất.

Qua tập huấn giúp hội viên nông dân nắm được kỹ thuật trồng cây ăn qua theo tiêu chuẩn VietGAP, từ đó tích cực tuyên truyền cho hội viên nông dân trong huyện đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây ăn quả tạo ra sản phẩm cây ăn quả an toàn, có tiêu chuẩn chất lượng cao.

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai dịch vụ hỗ trợ nông dân và đào tạo nghề, trong năm Trung tâm sẽ tham mưu phối hợp với các huyện, thị, thành Hội trong tỉnh mở 22 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã, phường, thị trấn. Nhằm hỗ trợ, giúp cho các hội viên nông dân nắm bắt và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp phù hợp với cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.
 
Trần Kim Dung