Hội viên nông dân xã Vạn Long tích cực tham gia bảo vệ môi trường

| |
Bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng của phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã khá hẹp gây khó khăn cho việc thu gom rác thải, chính vì thế mà rất ít người dân tham gia đóng phí thu gom rác thải, họ thường tự thiêu hủy trong vườn nhà hoặc vứt xuống sông, biển, lề đường... gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Để góp phần giải quyết thực trạng này, Hội Nông dân xã đã triển khai thực hiện mô hình “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường” bằng cách vận động hội viên nông dân lắp đặt các điểm thu gom rác thải trong khu dân cư để tập trung rác thải, tạo thuận tiện trong việc thu gom rác, gắn với việc đăng ký thực hiện hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tuyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, trong đó hội viên nông dân là lực lượng đông đảo đóng vai trò nòng cốt để thực hiện.
 
6.png (2.04 MB)
Xây dựng các điểm tập trung rác thải để thu gom
 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Từ mô hình “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường” đã từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc thay đổi hành vi, lối sống thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những mô hình “Dân vận khéo” được Hội Nông dân xã đăng ký thực hiện, được Đảng ủy, chính quyền địa phương khuyến khích và nhân dân đồng tình ủng hộ.

                      Nguyễn Minh Tri